Skip to content

Відомість 3.1 бланк скачать

Скачать відомість 3.1 бланк скачать fb2

Відомість призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й 3.1, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка з. Відомість 2-м. Відомість роздавальна/здавальна: Образец бланка (форма шаблона) Формы Скачать 8. Скорочена назва: Відомість на відомість грошей.

Библиотека бланков и документов. Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації. Скачать все документы бланк и без регистрации.

Зразок бланку (форма шаблону) Форми N 8. Відомість роздавальна/здавальна: Образец бланка (форма шаблона) Формы N 8. Ведомость раздаточная/сдаточная: Додаток 6 до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період (пункт 9 розділу II).  1. Відомість призначена для оформлення в органі, підрозділі, закладі СБУ видачі однакових матеріальних засобів декільком підрозділам (військовослужбовцям); списання матеріальних засобів прямою витратою; приймання на склад матеріальних засобів.

2. Відомість виписується в одному примірнику окремо на видачу і приймання матеріальних засобів. ЛІГА:ЗАКОН Бланк формы от ЖУРНАЛ 3, сведения аналитического учета по кредиту счетов 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61,62, 63, 64, 67, 68, Звітний період.

- Місяць Квартал Півроку Рік За подією Інше. Відомість на виплату грошей. Скорочена назва: Відомість на виплату грошей. Вид податку: Каса та РРО. Актуальна версія. Версія від Актуально з: Завантажити бланк: Затверджено: Постанова НБУ від р. № Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації. Відомість обліку розрахунків.

Журнал реєстрації господарських операцій. Журнал головна. Регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку, що наведено в Методрекомендаціях № Відомість 1-м. Відомість 2-м. Відомість 3-м. Відомість 4-м. Відомість 5-м. Оборотно-сальдова відомість. Данный сайт предоставляет Вам возможность скачать наиболее актуальные бланки бухгалтерского учета и отчетности Украины.  Сейчас на сайте более бланков.

Первичные бланки. (НА-1)Акт введення в господарський оборот о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_./ред. пр. № от №/. (НА-3)Акт вибуття (ліквідації) о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_./ред. пр. № от №/. Акт iнвентаризацiї товарiв, якi перебувають у дорозi.  (ВНА-1)Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу). Ведомость 1-м.

Ведомость 2-м. Ведомость 3-м. Ведомость 4-м. Ведомость 5-м. Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками. А4 х 1,5.  Відомості аналітичного обліку , , , підприємства можуть вести (заповнювати) для окремих субрахунків рахунків 36, 37, 63 і 68 з наступним включенням підсумків таких відомостей у Журнал 3.

Якщо у поточному місяці операцій за рахунком (субрахунком) не відбувалося, то відповідна відомість у поточному місяці не ведеться. Відомість призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка з. Скачать. ☆. ►Содержание►. X. •Журнал 1, відомості дебетових оборотів за _ 20__ р. За рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, •I.

З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків. •II. Відомість в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків. •III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків.

•IV. Відомість в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків. •V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків. •VI. Відомість в д. Вы имеете возможность бесплатно скачать любой бухгалтерский бланк, перейдя по ссылке "Скачать" напротив названия соответствующего документа или отчета.

Все свои заявки, пожелания и замечания по поводу существующих или недостающих бланков Вы можете оставить здесь. Торговля и Склад. Акт выполненных работ. Скачать. Просмотреть. Акт на списание МБП (малоценки). Скачать.

rtf, rtf, rtf, EPUB